focus

Diensten

Wij maken ontwerpen voor ruimtelijke oplossing gekoppeld aan duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met consultancywerkzaamheden met visie, concepten/strategieën en creaties op het gebied van zowel People, Planet, Prosperity & Participation.

Initiatie

Ideeën en projecten voor verduurzaming geïnitieerd vanuit alle lagen van de samenleving dragen bij aan de duurzaamheidstransitie. Ondernemers vormen daarin een belangrijke groep. iLINQ initieert daarom ook zelf bijzondere projecten. iLINQ draagt zorg dat deze ontwikkelingen niet conflicteren met de Advies en Kennis activiteiten.

Kennis

Het ontwikkelen en delen van kennis is een sleutel tot de verduurzaming van onze wereld. iLINQ investeert in het (samen) ontwikkelen van kennis en het op grote schaal delen hiervan.