Lezingen en Workshops

iLINQ heeft voor diverse organisaties brainstormsessies, workshops en lezingen gegeven om verduurzaming in organisaties en bij projecten een impuls te geven.