Rotterdamse Energie

iLINQ initieert in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en Stedin het initiatief Rotterdamse Energie. Het doel: verbinding leggen tussen ondernemers en bijstandsgezinnen, ondernemers helpen de bedrijfsvoering te verduurzamen en de gevolgen van energiearmoede bij bijstandsgezinnen beperken. Hiervoor worden PV projecten op Rotterdamse gemeentedaken gerealiseerd.