Well being I

In 2009 is met ‘research by design’ onderzoek gedaan hoe het menselijk welbevinden geoptimaliseerd kan worden in de gebouwde omgeving. Er is een ontwerp voor een ziekenhuis in Ethiopië gemaakt waar met minimale middelen een maximaal resultaat behaald moest worden. Hierbij is gebruik gemaakt van aspecten rond ‘Evidence Based Design’ en ‘Healing Environments’. Het project is gepubliceerd in het boek ‘Healing Environments’ van de BNA en vele artikelen daarnaast heeft het meegedongen om de Archiprix 2009.