De Drie Koningen

Voor de gemeente Amsterdam heeft iLINQ in samenwerking met Vink bouw, Grayfield en Tank een extreem duurzame revitalisatie van de bestaande silo’s op Zeeburgereiland ontwikkeld.

Hierbij spelen circulariteit, slimme gevel, energieuitwisseling, programma en BREEAM outstanding met EPC=o een belangrijke rol.