De Voortuinen

Samen met TANK heeft iLINQ een duurzame revitalisatie van het bestaande ING/POSTBANK gebouw ontwikkeld. Hierbij spelen de ontsluitingsstructuur, beleving (daglicht), energie en vergroening/ecologie een belangrijke rol.