visie

iLINQ gelooft dat onze toekomst vraagt om slimme oplossingen voor verduurzaming. Het verouderde 3P model scherpt niet de verschillende belangen en balans daar in aan. Wij denken en handelen daarom vanuit PEOPLE, PLANET, PROSPERITY en PARTICIPATION.

PEOPLE: mens(en) en relaties

PLANET: de aarde behouden en ontwikkelen

PROSPERITY: economische continuïteit en ontwikkeling

PARTICIPATION: draagvlak en meedoen

Volgens iLINQ is elk (maatschappelijk) vraagstuk uniek. Visie op het vraagstuk geeft verdieping om vervolgens met een adequate strategie tot een ‘out of the box’ creatie te komen. Duurzame (ruimtelijke) oplossingen functioneren beter als ook de gebruiker meedoet. Dit vraagt inspireren, draagvlak, deelname en verandering.