Van Breestraat

In samenwerking met TANK heeft iLINQ een joods monument verduurzaamd. Het woongenot, de gezondheid en de lage milieulast zijn gewaarborgd door middel van biobased bouwen en een duurzame installatie.