Westerpark-West

Samen met MVRDV heeft iLINQ de duurzaamheidsvisie voor het masterplan van Westerpark-West opgesteld vanuit het principe van ‘bewust leven’. Hierin komen o.a. sociale duurzaamheid, vergroening/ecologie, het energiemasterplan, mobiliteit, gezondheid en de ambitie per gebouw naar voren.